W tym roku czeka nas duża zmiana w postaci nowego korporacyjnego systemu informatycznego SAP, który wdrożony zostanie w Spółce Molitan, zlokalizowanej w Czechach. W dniu dzisiejszym 28 maja 2021 r. kierownictwo firmy zapoznało zespół, zajmujący się wdrożeniem systemu, z całym projektem i harmonogramem. Czeka nas trudny okres, pod koniec którego będziemy mogli spodziewać się nowego, wydajniejszego systemu. A co za tym idzie z większą efektywnością pracy.