Ekomfortan – elastyczna pianka poliuretanowa (polieterowa) otrzymywana metodą swobodnego spieniania, produkowana jest przy udziale surowców pochodzenia naturalnego, które są otrzymywane z olejów roślinnych, dzięki czemu redukcji ulega zużycie surowców nieodnawialnych z paliw kopalnianych a tym samym przyczyniamy się do redukcji śladu węglowego.

Malborskie Zakłady Chemiczne Organika S.A. angażuje się w zrównoważoną produkcję pianki poliuretanowej, eliminując wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne. W myśl zrównoważonego rozwoju powstała seria pianek BIO.

Malborskie Zakłady Chemiczne „Organika” S.A.

Boczna 10
82-200 Malbork
Polska

Kontakt

tel.: +48 55 270 12 00
tel.: +48 55 270 12 01

Portale społecznościowe