Zrównoważony rozwój

Środowisko to nasze wspólne dobro, Zarząd Malborskich Zakładów Chemicznych ORGANIKA SA doskonale wie, że Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, tylko pożyczamy ją od naszych dzieci. Ta świadomość pozwala Nam prowadzić działalność w poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w sposób świadomy i odpowiedzialny.

BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NASZE ŚRODOWISKO

Gospodarka o obiegu zamkniętym w naszych zakładach

 

Czym jest Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. Circular Economy)
To koncepcja zmierzająca do racjonalnego oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów. Model ten ma na celu minimalizację zużycia surowców oraz powstawania odpadów, a tym samym ograniczenie emisji CO2 i poziomów wykorzystania energii, poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w której powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych etapach produkcyjnych.

Organika będąca czołowym producentem elastycznej pianki poliuretanowej od początku swojej działalności skupiała się na zastosowaniu zrównoważonych procesów ograniczających negatywny wpływ na naturalne środowisko.

Produkty z pianki pozyskanej z procesu ecorecyklingu.

Już w roku 2001 Organika z sukcesem opracowała nowoczesną technologię spieniania wtórnego pianki, wprowadzając ponownie do cyklu wartości pochodzące z wewnętrznego recyklingu ścinki z pianki jako surowiec. Do produkcji pianki z ecorecyklingu Organika wykorzystuje ścinki specjalnie  wyselekcjonowanej pierwotnej pianki poliuretanowej. Dzięki wszystkim zachodzącym procesom produkcyjnym oraz zastosowanej technologii, na przestrzeni wielu lat Organika dała drugie życie piance, komponując w nowej odsłonie produkty ecorecyklingowe, które mają swe zastosowania w niejednej dziedzinie życia oraz gałęzi przemysłu. Jako inicjator recyklingu, Organika często pozyskuje surowiec wtórny z zewnątrz, ze znanych i kontrolowanych źródeł branży meblarskiej. Organika daje szanse na recykling surowca w miejsce jego utylizacji co przyczynia się do redukcji śladu węglowego.

Malborskie Zakłady Chemiczne „Organika” S.A.

Boczna 10
82-200 Malbork
Polska

Kontakt

tel.: +48 55 270 12 00
tel.: +48 55 270 12 01

Portale społecznościowe