PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa spółki: Malborskie Zakłady Chemiczne „Organika” Spółka Akcyjna
Adres: ul. Boczna 10, 82-200 Malbork
Telefon/Fax: +48 (55) 270-12-00 / +48 (55) 270-12-34
E-mail.: sekretariat@organika.pl
Przedmiot działalności: Przedmiot działalności: Produkcja pianki poliuretanowej wykorzystywanej do produkcji m.in. materaców, foteli (branża meblarska) oraz siedzeń samochodowych (branża motoryzacyjna).
Kapitał zakładowy: 32 379 015,00 PLN opłacony w całości
KRS: 0000026890
NIP: 579-00-06-820
REGON:  170013640
Nr Rejestrowy : BDO 000040375
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS
Zarząd: Dariusz Kwieciński – Prezes Zarządu
Aneta Ulrych – Członek Zarząd
Biegły rewident: PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
Skład Rady Nadzorczej: Krzysztof Węgrzyn
  Tadeusz Wilusz
  Marek Januszczyk
 

Adam Rzepecki

Ireneusz Traczyk 

Ogłoszenia: Informacja dot. realizowania strategii podatkowej przez MZCH Organika SA

Malborskie Zakłady Chemiczne „Organika” S.A.

Boczna 10
82-200 Malbork
Polska

Kontakt

tel.: +48 55 270 12 00
tel.: +48 55 270 12 01

Portale społecznościowe