Wyszukiwarka

Ćwiczenia Strażackie w Zakładzie Produkcyjnym w Malborku26.06.2019

W dniu 23.05.2019 odbyły się ćwiczenia na terenie zakładu MZCH Organika w Malborku, w których brały udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej w ilości kilku zastępów z Malborka, Elbląga i innych okolicznych miejscowości oraz pracownicy zakładu.

Scenariusz ćwiczeń zakładał 3 odrębne zdarzenia.

Pierwsze zdarzenie odbywało się w strefie I tj. na placu załadunkowym przy magazynach  – symulacja pożaru bloku pianki, gaszenie z użyciem węży strażackich i infrastruktury ppoż zakładu .Wóz strażacki podłączył się do ujęcia wody do celów ppoż z zakładowego zbiornika ppoż. w celu sprawdzenia wydajności i poprawności działania instalacji.

Drugie zdarzenie odbywało się w strefie II tj. pomiędzy budynkiem energetycznym z biurem krajalni a magazynem surowców, gdzie odbywała się symulacja wycieku substancji niebezpiecznej TDI i poszukiwanie pracownika, który został w strefie zagrożenia.

Jednostka ratownictwa Chemicznego Straży Pożarnej z Elbląga rozłożyła specjalistyczny sprzęt do usuwania awarii chemicznej: kurtyny wodne, kabinę dekontaminacyjną, maty zabezpieczające studzienki kanalizacyjne przed dostaniem się niebezpiecznej substancji chemicznej.

Trzecie zdarzenie to ćwiczenia załogi MZCH Organika z praktycznego używania podręcznego sprzętu gaśniczego: gaśnice, lance pożarowe z osprzętem: węże pożarowe i hydranty oraz ręczna piła do przecinania bloków pianki PUR. Ćwiczenia polegały na kontrolowanym podpaleniu wanny z cieczą palną i gaszenie gaśnicami oraz podpalenie bloku PK i gaszenie go lancą przeciwpożarową. Po ugaszeniu bloku pianki nastapiło przekrojenie piłą ręczną bloku.

Na końcu ćwiczeń odbyło się podsumowanie działań przez Dowódcę akcji i Komendanta Straży Pożarnej. Ćwiczenia przeprowadzono zgodnie z założeniami i planem.

Po ćwiczeniach prowadzono monitoring użytego do ćwiczeń i rozciętego bloku piany i porządkowanie terenu po ćwiczeniach.

Załoga MZCH Organika miała możliwość także zapoznania się ze specjalistycznym sprzętem, którym dysponują jednostki Straży Pożarnej.

Powrót na listę aktualności