Wyszukiwarka

Ćwiczenia Strażackie w Zakładzie Produkcyjnym w Pogalewie Wielkim25.06.2018

W dniu 23.06.2018 na terenie Zakładu Produkcyjnego w Pogalewie Wielkim odbyły się ćwiczenia strażackie wraz z wieloma jednostkami PSP m.in. z Wołowa, Lubiąża, Brzegu Dolnego, Trzebnicy, Wińska, Żmigrodu, Krzydliny, w których wzięli udział pracownicy Zakładu.

Podczas tych ćwiczeń pokazano jak należy postepować na wypadek: 

awarii środowiskowej (wyciek TDI podczas rozładunku autocysterny), 

pożaru sezonowni i magazynu bloków nr 2 wraz z poszukiwaniem i ratowaniem zaginionych osób,

używanie podręcznego sprzętu gaśniczego podczas gaszenia palącego się bloku piany.

Sam przebieg ćwiczeń i realizację założonych celów został podsumowany przez Komendanta PSP w Wołowie i Szefa Zakładu. 

Powrót na listę aktualności