Wyszukiwarka

Dane Rejestrowe

Malborskie Zakłady Chemiczne "Organika" S.A.

z siedzibą: ul. Boczna 10, 82-200 Malbork
 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000026890, NIP 579-00-06-820

kapitał zakładowy: 32 379 015
 zł