Wyszukiwarka

Strategia Rozwoju

Najistotniejsze elementy strategii rozwoju:

-    silna pozycja rynkowa

-    zwiększanie wartości firmy

-    maksymalizacja satysfakcji klienta

-    polityka pro-ekologiczna

-    wzrost wartości Grupy Kapitałowej Organika

-    program rozwoju pracowników

 

W celu realizacji strategii na poziomie operacyjnym, Zarząd Malborskich Zakładów Chemicznych „Organika” S.A. zdecydował się na wdrożenie własnego systemu opartego na zasadach Lean wywodzących się z Toyota Production System. System ten pozwala spojrzeć oczyma Klienta na procesy realizowane w Spółce i znaleźć miejsca, w których eliminacja strat spowoduje zwiększenie wartości dodane.

Lean Enterprise Organika opiera się obecnie na 5 filarach, tj.:

• Zapewnienie sprawnej komunikacji w Spółce – bieżące informowanie wszystkich pracowników o zadaniach i celach do wykonania, zbieranie i analizowanie informacji zwrotnej, planowanie i sterowanie akcjami oparte o koło PDCA (Plan Do Check Act). Szerokie wprowadzenie Statystycznej Kontroli Procesu i jego lepsze zrozumienie pozwoliło Spółce na znaczące postępy w zakresie obniżenia kosztów i polepszenia jakości produktów.

• 5S – uporządkowanie miejsca pracy, zastosowanie standardów dotyczących ilości produkcji w toku, eliminacja zbędnych części i maszyn oraz maksymalne wykorzystanie powierzchni.

• Uporządkowanie przepływów materiałowych – zapewnienie nieprzerwanego przepływu produkcji na zlecenie Klienta (produkcja ciągniona) poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi planowania (KANBAN) oraz zmniejszenie zapasów magazynowych.

• Zaangażowanie wszystkich pracowników Spółki w proces ciągłego doskonalenia KAIZEN, zbieranie pomysłów usprawnień i ich realizacja.

• Eliminacja wszelkich zbędnych procesów biznesowych – Lean Office. Analiza procesów pod kątem wartości dodanej, przyspieszanie i optymalizacja wszelkich procesów.

Wdrożeniu nowych metod zarządzania liderują pracownicy mający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu na różnych obszarach działalności operacyjnej w zakładach głównie z branży motoryzacyjnej. Wszyscy pracownicy uczestniczą też w licznych szkoleniach z ww. zakresu prowadzonych przez trenerów wewnętrznych, konsultantów oraz firmy zewnętrzne.